สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมคูดาน >  สัญชาติของนักเรียน

สัญชาติของนักเรียน

Nationality Mix

2019年1月の学生の国籍
2019年2月の学生の国籍
2019年3月の学生の国籍
2019年4月の学生の国籍
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Arab Emirates 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Albania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Algeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Armenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Austria 0.6% 0.4% 0.4% 0.3%                
Australia 2.3% 1.8% 1.5% 1.9%                
Bahamas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Bangladesh 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Belgium 0.6% 1.1% 1.5% 1.6%                
Belarus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Benin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Bulgaria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Brazil 1.1% 1.1% 1.1% 1.6%                
Bolovia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Bosnia Herzegovina 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Cambodia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Canada 0.9% 1.1% 1.1% 0.6%                
Czech Rep 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Chile 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
China 6.8% 8.2% 8.5% 7.5%                
Colombia 1.1% 1.4% 1.5% 0.3%                
Costa Rica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Croatia  0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Cyprus 0.3% 0.4% 0.4% 0.0%                
Cuba 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Denmark 2.3% 0.7% 1.1% 3.1%                
Donimica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Egypt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
England 2.0% 2.5% 2.2% 2.8%                
Finland 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%                
Estonia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
El Salvador 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
France 4.0% 3.6% 4.1% 3.4%                
Germany 15.1% 13.2% 8.5% 15.9%                
Greece 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Honduras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
HongKong 1.4% 1.8% 2.6% 1.9%                
Hungary 0.3% 0.4% 0.4% 0.0%                
India 2.8% 3.6% 3.7% 2.5%                
Indonesia 3.7% 2.1% 3.0% 1.9%                
Ireland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Israel 0.9% 1.1% 1.1% 1.9%                
Italy 3.1% 2.9% 3.7% 5.9%                
Iraq 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Iran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Japan 0.6% 0.7% 0.7% 0.3%                
Kazakhstan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Korea 10.3% 6.8% 5.5% 4.1%                
Kuwait 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Lebanon 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%                
Lithuania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Luxembourg 0.3% 0.4% 0.4% 0.0%                
Macau 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Mauritius 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Malaysia 1.4% 1.8% 1.5% 1.6%                
Madagascar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Mexico 0.6% 0.4% 0.4% 0.3%                
Moldova 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%                
Morocco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Mongol 8.3% 10.4% 10.7% 9.4%                
Myanmar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Netherlands 0.9% 1.1% 1.5% 0.6%                
Nepal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Nigeria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Norway 0.6% 0.0% 0.4% 0.3%                
Oman 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Panama 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Pakistan 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%                
Peru 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Philippines 0.3% 0.4% 0.4% 0.0%                
Portugal 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%                
Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Romania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Russia 2.0% 2.1% 2.2% 1.9%                
Saudi Arabia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Seychelles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Servia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Singapore 0.6% 0.7% 0.7% 0.9%                
Spain 0.3% 0.4% 1.1% 1.3%                
Slovak 0.3% 0.4% 0.4% 0.0%                
Slovenia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Sweden 3.7% 3.9% 4.1% 3.4%                
Switzerland 2.3% 2.5% 3.0% 1.3%                
South Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
SriLanka 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Syria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Taiwan 10.5% 12.1% 11.4% 13.8%                
Thailand 0.3% 0.7% 0.7% 0.6%                
Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Turky 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%                
Ukraine 0.3% 0.4% 0.4% 0.6%                
USA 4.8% 5.4% 5.9% 4.1%                
Uruguay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Uzbekistan 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%                
Zambia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%                
Vietnam 0.9% 0.7% 0.7% 0.6%                
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%