สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมคูดา >  หลักสูตร

หลักสูตรเร่งรัด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อเน้นพัฒนา 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด และ การฟัง เรานำเสนอบทเรียนที่จะทำให้คุณสามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น เพราะมันจะทำให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมญี่ป่นได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ หลักสูตรนี้สามารถเตรียมตัวคุณเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test (JLPT) และการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ (EJU) ถ้าคุณวางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย 2 ปี หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ ชั้นเรียนภาษาขั้นสูงนี้ยังจัดว่าดีเยี่ยมที่สุดสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วอีกด้วย (JLPT)

ภาพยนตร์ของหลักสูตรการสนทนา

ตารางเรียน

 • 13:30~17:00
  *อาจมีเปิดชั้นเรียนให้เรียนในช่วงเช้า (9:10 – 12:40)
 • วีซ่านักเรียนเตรียมเข้าวิทยาลัย (Student visa student) สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้
  * เฉลี่ยนักเรียน 12-20 คนต่อห้อง
 • วันเปิดภาคเรียนปกติ : มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม
  * นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นจึงจะสามารถเข้าเรียนในชั้นนี้ได้
  *สำหรับผู้เริ่มต้น กรุณาเลือกเรียนหลักสูตร ฮิรางาตะ/คาตะคานะ ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานของหลักสูตรเร่งรัด.
 • สมัครเรียนขั้นต่ำ 2 สัปดาห์

หลักสูตรฮิระงาตะ คาทาคานะ

หลักสูตรนี้สำหรับผู้เริ่มต้น คุณจะได้เรียนการอ่านและการเขีียนฮิรางานา/ คาตะคานา และเรียนไวยกรณ์ขั้นพื้นฐานโดยเรียนผ่านการสนทนา * หลังเรียนจบหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถเรียนต่อหลักสูตรเร่งรัดได้

ภาพยนตร์ของบทเรียนชั้น

ตารางเรียน

 • ปฏิทินหลักสูตรเรียน
 • 20 บทเรียน/สัปดาห์ (4 สัปดาห์/ คาบเรียน)
 • ตารางเรียน 9:10 – 12:40
  *หลักสูตรนี้อาจเปิดให้เรียนในภาคบ่ายได้.

หลักสูตรสนทนา

หลักสูตรสนทนาเน้นพื้นฐานไวยกรณ์ คำศัพท์ และ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเทศญี่ปุ่นเพื่อฝึกพัฒนาให้คล่องภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้คุณพูดได้อย่างมั่นใจ คุณจะเรียนในภาคเช้า 9:10 – 12:40

ตารางเรียน

 • วันเปิดเรียนภาคปกติ : มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม
 • หลักสูตรนี้เปิดเรียนทุกวันจันทร์ (ผู้เร่ิมต้นไม่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้)
 • เวลาเรียน 9:10 – 12:40, 20 บทเรียน/สัปดาห์
 • การสมัคร : ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์

หลักสูตรช่วงวันหยุด

หลักสูตรช่วงวันหยุด

ในหลักสูตรนี้ (3-7 สัปดาห์) นักเรียนจะได้เรียนการสนทนาในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมญี่ปุ่นตลอดจนการสอนทฤษฎี และกิจกรรมหลังเลิกเรียน และการทัศนะศึกษานอกสถานที่ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นง่ายขึ้น นอกจากนี้เราแนะนำให้นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับทางสถาบันเรา แม้ว่าจะใช้เวลาสั้นๆเพียง 3-7 สัปดาห์ นักเรียนก็จะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วเพราะนอกจากได้ฝึกภาษาญีปุ่นในช้ันเรียนกับสถาบันแล้วนักเรียนยังได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของบ้านชาวญี่ปุ่นอีกด้วย.

ตัวอย่างตารางเรียน

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เช้า ปฐมนิเทศ บทเรียน บทเรียน บทเรียน บทเรียน

ทริปไป

« ซีพาราไดซ์ »
โยโกฮาม่า

วันว่าง กับครอบครัวและเพื่อนๆ

บ่าย Odaiba แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โตเกียว ทาวเวอร์
สัปดาห์ที่ 2
เช้า บทเรียน บทเรียน บทเรียน บทเรียน บทเรียน

ทริปไป ฮาโกเน่

วันว่าง กับครอบครัวและเพื่อนๆ

บ่าย ลองกิโมโน Intercâmbio Cultural ประเพณีชา
สัปดาห์ที่ 3
เช้า บทเรียน บทเรียน บทเรียน บทเรียน บทเรียน

ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซีย์

วันว่าง กับครอบครัวและเพื่อนๆ

บ่าย Edo kiriko แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Ghibli Museum
สัปดาห์ที่ 4
เช้า บทเรียน

Vทริปไป เกียวโต, นาระ และ โอซาก้า
ยูนิเวอแซล สตูดิโอ ประเทศญี่ปุ่น

ปาร์ตี้อำลา ออกจากญี่ปุ่น
บ่าย